Toelichting betaling ClubCollect.

06 februari 2023


De contributiefacturen wordt door de ledenadministratie verstuurd. Dit doen we wederom in samenwerking met ClubCollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen.

U ontvangt van ClubCollect per e-mail een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u, of u betaalt in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, namelijk iDeal of automatische incasso.

Mocht u niets doen en heeft u eerder een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan zal het bedrag na 14 dagen automatisch worden geïncasseerd.

Geen mail ontvangen?
Bekijk ook even uw spamfilter, maar mocht uw e-mail adres onjuist of onbekend zijn of niet gelezen worden, dan zal u uiterlijk na 3 dagen per sms een link naar uw persoonlijke betaalpagina ontvangen. Indien uw telefoonnummer onbekend of onjuist is, ontvangt u de link naar uw persoonlijke betaalpagina door middel van een brief per post.

Betaling in termijnen
Betaalt u het liefst in termijnen? Voor de contributie facturen aan het begin van het seizoen wordt de mogelijkheid geboden om in
2 termijnen te betalen. Dit kan u zelf aangeven via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect. U bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrijving inplant!

Let op: Bij een 2e stornering van een termijnbetaling gedurende het seizoen, zal de optie tot termijnbetalingen worden opgeheven en dient het resterende bedrag voor het seizoen in één keer binnen de gestelde betaaltermijn te worden voldaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Om de dienstverlening rondom de contributie-inning uit te kunnen voeren, delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betaal op tijd en voorkom dat uw contributienota wordt verhoogd.
LET OP: Wanneer u geen e-mail met de nota van ClubCollect heeft ontvangen, kijk dan ook even in uw spambox/ongewenste e-mail.

Nieuwscategorieën