Contributie

Seniorlidmaatschap en bepalingen

Doordat de banen het gehele jaar te bespelen zijn, kent de vereniging in basis twee categorieën lidmaatschappen:

 • jaarlidmaatschap dat loopt van 1 januari t/m 31 december

 • winterlidmaatschap voor de periode 1 oktober t/m 31 maart

Senioren moeten zich, indien gewenst, naast het lidmaatschap apart opgeven voor trainingen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de jeugdpagina en de trainingspagina. 

De banen van DLTC zijn het gehele jaar bespeelbaar, behalve bij extreme neerslag, bij sneeuw en bij opdooi. Mogelijk dat door deze omstandigheden het park incidenteel gesloten zal zijn.

Contributies 1 januari t/m 31 december 2024 senioren 

Senioren € 245,00 Inclusief KNLTB-lid √
Samenwonend € 440,00 Inclusief KNLTB-lid √
Student € 205,00 Inclusief KNLTB-lid √
Daglid € 159,00 GEEN KNLTB-lid
Winterlid € 117,00 GEEN KNLTB-lid via DLTC
Gezinskorting  € 205.00

Als er drie of meer leden uit één gezin lid zijn, wordt er een gezinskorting gegeven. Gezinsleden dienen op één adres te wonen. Ouders kunnen gebruik maken van de samenwonend lidmaatschap

ZKB € 36,00 Tarief is voor de periode dat iemand in de ziekenboeg zit. De rest van het jaar is dan naar rato. Het teveel betaalde wordt verrekend met de contributie van het volgende jaar.
Donateur € 75,00  
Introducé € 10,00  
Baanhuur € 24,50 per uur


Bij een studentenlidmaatschap dient men ieder jaar een kopie van de collegekaart / OV-jaarkaart naar de ledenadministratie te sturen.

 • Daglidmaatschap betekent dat men speelgerechtigd is van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.40 uur. Er kan echter niet gespeeld worden op de woensdagmiddag. Ook kan men niet deelnemen aan de competitie of KNLTB toernooien.

 • DLTC kent een winterlidmaatschap voor tennissers van buiten de vereniging. Wanneer men winterlid wordt is men geen KNLTB-lid via DLTC. Winterleden krijgen een tijdelijke pas die aan het eind van het seizoen moet worden ingeleverd. Het seizoen loopt van 1 oktober tot 31 maart.

Inning van de contributie

 1. ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via de e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft).
 2. Ook de betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. 
 3. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in (twee)termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via IDEAL. Termijn betaling kan alleen via automatische incasso.
 4. Indien u keist voor termijnbetaling, dan wordt de contributie voor het nieuwe tennisjaar wordt in 2 termijnen geïncasseerd, te weten eind februari en eind april.
 5. Bij het mislukken van een incasso door onjuist rekeningnummer, onvoldoende saldo of stornering wordt €5,- extra kosten in rekening gebracht. 
 6. Na een2e stornering kan er geen gebruik meer gemaakt worden van clubcollect. De  incasso stopt automatisch. Dit kan ook mogelijk gevolgen hebben voor het lidmaatschap. 
 7. Voor diegenen die nog geen machtiging hebben afgegeven aan DLTC dient de volledige contributie overgemaakt te worden voor 1 maart. Het rekeningnummer is NL69RABO0384573258 ten name van DLTC

  Jeugdlidmaatschap en bepalingen

Tenniskids ( t/m 11 jaar) en junioren (12 t/m 17 jaar) kennen bij DLTC een jaarlidmaatschap dat gelijk loopt aan het schooljaar, van 1 augustus t/m 31 juli. Bij dit lidmaatschap zijn 31 tennislessen verspreid over het hele jaar inbegrepen.

De tennisles is één keer per week in een groepje met leeftijdsgenoten en duurt 50 minuten. De trainers proberen de lessen zo in te delen dat de kinderen trainen met de teammaatjes met wie ze ook competitie spelen. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Voor junioren die 18 jaar worden geldt het volgende:

 • in het jaar dat je 18 wordt, ben je voor de KNLTB per 1 januari van dat jaar al senior.
 • bij DLTC ben je vanaf 1 september van dat jaar senior. Het junioren all-in pakket komt dan te vervallen.

Wat biedt het DLTC jeugdlidmaatschap? 

 • 31 tennislessen van onze ervaren trainers van Tennisschool M

 • lessen conform het model Tenniskids van de KNLTB

 • deelname aan de voorjaars- en najaarscompetitie of World Tour met hun eigen team

 • deelname aan de Clubkampioenschappen

 • allerlei activiteiten als tossmiddagen, Mini Maxi toernooien, activiteiten bij andere clubs in Deventer

 • dagelijks vrij tennissen bij DLTC tot 19.00 uur

 • ledenvoordeel bij Salland Verzekeringen

 • lidmaatschap van de KNLTB met diverse voordelen

 • Bij aanmelding hanteren wij eenmalig € 16,00 voor administratiekosten. De contributie wordt door middel van een automatische incasso geïnd.
Lidtype Leeftijd Pakket Contributie schooljaar 2023/2024 Contributie per kwartaal
         
Tenniskids T/m 11 jaar jaarpakket    (augustus tot juli) € 272,50 € 68,15
Junioren 12 t/m 17 jaar jaarpakket    (augustus tot juli) € 322,50 € 80,65

Extra lessen? 
Dat kan! Tennisschool M biedt ook de mogelijkheid voor het nemen van extra (privé) tennisslessen naast de wekelijkse tennisles, meer informatie daarover is bij de trainers te krijgen.

Introducé  
Het tarief voor een introducé is € 10.00 per dagdeel. Het lid dat de introducé meeneemt, moet hem vóórdat ze gaan spelen aanmelden in de kantine.

Baanhuur voor niet-leden 
Niet-leden kunnen via de kantine een baan huren voor € 24,50 per uur.

Niet spelend lid 
Draag je DLTC een warm hart toe, maar wil je niet meer gebruik maken van de mogelijkheid om te tennissen dan kan je als Niet Spelend Lid nog wel de vereniging financieel ondersteunen. Voor een jaarlijks bedrag van € 75, - per jaar ben je lid en ontvang je clubinformatie zoals de Glossy, uitnodigingen voor evenementen, maar heb je geen speelrecht meer, maar wel stemrecht.