Afmelden lidmaatschap

  Afmelden seniorenlidmaatschap DLTC

Voor SENIOREN!

Opzeggen

  1. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk voor 1 december van het lopend jaar gebeuren. Je kunt opzeggen door een mail te sturen naar [email protected].
  2. Zeg je op tussen 1 december en 31 december, dan brengen wij je € 25,- administratiekosten in rekening. 
  3. Zeg je op na 1 januari dan kan opzeggen als minimaal 2 maanden contributie + €19,50 (KNLTB kosten) betaald. Deze KNLTB-kosten zijn door de KNLTB reeds geint. 
  4. Mondelinge opzeggingen via de trainers, bestuurs- en/of commissieleden, etc. worden niet geaccepteerd.
  5. Nadat de automatische incasso in werking is gezet (half februari), wordt er geen contributie meer terugbetaald!
  6. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn kan het lidmaatschap niet gedurende het lopende seizoen worden opgezegd en zal de contributie gewoon doorgang vinden. Deze bijzonderheden zijn ter bepaling bij het bestuur. 

 

 Afmelden jeugdlidmaatschap DLTC

Voor JEUGD!

Dit is het reguliere lidmaatschap van 1 augustus t/m 30 juli. Hiermee kun je het hele jaar door vrijspelen. Uiteraard kun je op elk moment lid worden en dan wordt de contributie naar rato verrekend. Voor de jeugd geldt een totaalpakket. Dit totaalpakket bestaat uit het lidmaatschap, KNLTB Bijdrage, DLTC-tennis(lessen), maandelijkse jeugdactiviteiten, etc.

Opzeggen van het jeugd-lidmaatschap moet uiterlijk op 30 november of 30 mei gebeuren. De opzegging geldt dan met ingang van 31 december resp. 30 juli daaropvolgend. Afmelden van jeugdlidmaatschap kan via [email protected]  (niet bij Tennisschool M!).