Wijziging baan gebruik.

21 juli 2020


Wijziging baan gebruik.

Het onderhoud van het park en de banen is een intensieve taak van onze klussenploeg. U als tennisspeler kunt een belangrijke bijdrage leveren om het onderhoud van de banen te vereenvoudigen door op de juiste manier de banen te slepen na gebruik.

Slepen is nu verplicht na elke tennispartij.

De enige juiste sleepmethode is het maken van een rondlopende beweging van buiten naar binnen. Hiermee bereik je dat het infill-materiaal, dat tijdens het spelen naar buiten wordt gewerkt, weer terug gebracht en verdeeld wordt op de banen. Ook is het belangrijk om het infill-materiaal in beweging te houden zodat alg en mos minder kans krijgt zich te ontwikkelen. Het is daarom zeer belangrijk dat de hele baan wordt gesleept, langs de hekken, langs het net en ongeveer tot op de helft van het gebied tussen de tennisbanen.

De wijze van slepen is dus als volgt:

• de gehele baan, dus ook zij- en achteruitloop in een vierkant vegen
• beginnen bij het hek en eindigen in het centrum van een speelhelft

Het slepen(vegen) van de banen dient volgens onderstaand schema gedaan te worden.

UITZONDERING

Wanneer de baan nat is hoeft er niet te worden gesleept.

Als de baan gesleept is, til je het sleepnet op en hang je het op zijn plaats. Het slepen is verplicht na iedere speelbeurt, voor iedereen en onder bijna alle omstandigheden. Het scheelt in het onderhoud van de banen en verhoogt het tennisplezier van ons allen. En denk er om: onze klussenploeg zijn ook vrijwilligers.

Het bestuur

Nieuwscategorieën