Een hartstilstand op de tennisbaan. Wat doe jij?

06 november 2023


Plotseling getroffen worden door een hartstilstand. Het kan ook bij DLTC gebeuren. Daarom hangt er al heel lang een AED (Automatische Externe Defribillator) in de gang bij het afhangbord.

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Vooral te weinig zuurstof naar de hersenen zorgt al snel voor problemen. Reeds na 4 tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. De enige kans op overleven is als omstanders snel hulp bieden: direct 112 bellen, starten met reanimeren én vervolgens de AED in werking zetten. Goed om te weten is dat door reanimatie de kans op succesvol herstel met 5% toeneemt en na gebruik van de AED dat zelfs 70% is. De inzet van een AED is dus letterlijk van levensbelang.

Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. Het heeft twee elektroden die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. De AED vertelt precies wat je moet doen: doorgaan met reanimeren óf een elektrische schok toedienen. De AED moet echter wel op de juiste manier worden gebruikt als het nodig is. Daarom waren er op meerdere zaterdagochtenden een reanimatie cursus waarbij ook de AED wordt ingezet.

Fantastisch

Van alle commissies en besturen zijn er personen die, op vrijwillige basis, aan deze cursus mee hebben gedaan. Het is toch fantastisch dat er ook bij onze vereniging mensen rondlopen die weten hoe ze een AED kunnen bedienen en hoe ze eerste hulp moeten verlenen?

Nieuwscategorieën