Coronavirus COVID-19 maatregelen

29 september 2020


Beste DLTC’ers

Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf vandaag (29 september 18.00 uur) en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. Graag informeren wij jullie in deze mail over de informatie die tot nu toe bekend is.

Waardering

Zoals al eerder uitgesproken is de waardering groot voor alle inspanningen die jullie, als lid van DLTC, de afgelopen maanden hebben geleverd. In deze moeilijke tijden is juist ook jullie inzet van groot belang voor onze maatschappij. Wij zijn ons er van bewust dat nu de maatregelen aangescherpt worden dit weer grote gevolgen heeft voor de sport en wederom veel inzet vraagt van alle leden van onze tennisvereniging.


Wat houdt het in voor DLTC

Voor DLTC houden deze maatregelen in dat vanaf vandaag 18.00 uur (29 september) voor een periode van drie weken:

 1. geen publiek meer welkom is bij wedstrijden en trainingen;
 2. sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten na de activiteit zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten;
 3. bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding vallen. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd;
 4. chauffeurs niet onder teambegeleiding vallen als het kind sport op de eigen sportaccommodatie. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken;
 5. sportbeoefening uitgesloten is van de maximale gezelschaps grootte van 4 personen. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschaps grootte van 4 personen voor sporters vanaf 18 jaar wel;
 6. de regels voor maximale gezelschaps grootte niet voor kinderen tot en met 12 jaar gelden. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.
 7. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat iedereen na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing en vragen we aan elk lid om zich strikt aan de regels te houden. Vooral om er voor te zorgen dat je zelf en een ander niet besmet raakt, maar ook omdat we niet het risico willen lopen dat we straks het park moeten sluiten.

Kantine

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om ons clubgebouw te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan. Alle sportkantines moeten vanaf 29 september 18.00 uur gesloten zijn. Dit geldt dus ook voor ons clubgebouw. De toiletten en kleedkamers zijn wel toegankelijk voor gebruik.

Baanreservering

 1. Met ingang van vandaag is weer de verplichting om een baan te reserveren voordat u gaat tennissen.
 2. Alle spelers moeten, vanuit huis, altijd van tevoren, digitaal middels de app of via de website, een baan reserveren. (hoe reserveren? Zie app of website voor reserveren van een baan.)
 3. Het genoemde in punt 1 geldt ook voor spelers die gebruik maken van het park in de ochtend- en middaguren.
 4. Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
 5. Tot nader bericht kan er maar 1 reservering per avond gemaakt worden. We gaan ervan uit dat alle leden niet elke avond een baan gaan reserveren, maar ook andere leden de kans geven om te kunnen spelen
 6. Vrij spelen is in principe toegestaan in enkelspelvorm en dubbelspel. Mochten de richtlijnen voor het dubbelspel niet voldoende worden nageleefd kan het bestuur besluiten om over te gaan tot alleen het enkelspel. 

Vrij spelen

Vrij spelen is gewoon mogelijk. Hiervoor blijft gelden, reserveer vooraf online een baan, kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het park direct na afloop. Dat geldt ook voor trainingen. Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken.

Competitie

Als het weer het toelaat kunnen de competitiewedstrijden doorgaan. Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de speeldag en kunnen na de ploeguitwisseling direct de baan op. Na afloop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel mogelijk het park. We adviseren je voor je eigen eten en drinken te zorgen. De kleedkamers en toiletten van het clubhuis zijn open. Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.

Protocol Verantwoord sporten

De Vereniging Sport en Gemeenten gaat samen met NOC*NSF het protocol Verantwoord Sporten aanpassen. Zodra hierover meer informatie is wordt dit aan u gemaild.

Verdere informatie

Momenteel is dit de enige informatie die wij hebben. Wij kunnen alle overige vragen die er zijn dus nog niet beantwoorden. De Noodverordening en het Protocol zullen ongetwijfeld meer duidelijkheid geven. Wij hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren hierover.

Het bestuur

Nieuwscategorieën