ClubCollect neemt de contributie-inningen over.

09 juli 2021


ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect zal via e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). 
De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. De betalingen verlopen via automatische incasso. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ ledenadministrateur.

 

Nieuwscategorieën