Bestuur & Commissie

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van DLTC heeft als hoofdtaak het besturen van de vereniging namens haar leden. De belangrijkste bestuurlijke activiteiten zijn:

  • het optimaal benutten van de financiële middelen binnen de doelstellingen van de vereniging;

  • het onderhouden van contacten met leden, collega-verenigingen / org.com, KNLTB etc.;

  • het organiseren van recreatieve en sportieve activiteiten voor alle leden;

  • het zorgen voor tennisles (voor alle leeftijden, beginners en gevorderden);

  • het exploiteren en onderhouden van het park, het clubhuis en de horecavoorzieningen.

De vele commissies en vrijwilligers die de vereniging rijk is, zorgen voor een goede verzorging tijdens competities en toernooien, onderhoud van de banen en het park, en de organisatie rondom de jeugd. De leden van de commissies hebben als hoofdtaak de activiteiten binnen de vereniging zo goed mogelijk te organiseren.

Voorzitter: Martin Bolderman
Secretaris: Paul Bunt
Penningmeester: Jan van Duuren
Technische Commissie: Gert te Lindert
Communicatie & Informatie: Jurjen IJsseldijk
Algemeen lid: Bas Vlieg
Algemeen lid: Els de Jonge
Ledenadministratie: Jan van Duuren 

Contact: [email protected]

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit drie enthousiaste tennisouders die zelf ook graag een balletje slaan. Samen met de trainers Maarten en Niels zorgen zij voor de organisatie van allerlei jeugdactiviteiten en de jeugdcompetitie.

Ook neemt de commissie deel aan het Platform Jeugd, een samenwerkingsverband tussen de jeugdcommissies van alle tennisverenigingen in Deventer.

De jeugdcommissie wordt bij activiteiten bijgestaan door actieve ouders.

De jeugdcommissie bestaat uit:

Herman Kerkdijk, Erik Poorterman

De jeugdcommissie zoekt versterking! Wilt u meedenken, activiteiten organiseren, teambegeleider of kleurcoördinator worden? Laat het weten!

Contact: [email protected]

 Nieuwe leden- en recreatiecommissie

Niels IJsseldijk, Bas Vlieg, Erwin Viester, Esther van Wensveen, Michel Deurloo & Noortje Schaeffer. De nieuwe leden -en recreatiecommissie bestaat uit een groep enthousiaste leden. De commissie heeft als doel het werven en binden van nieuwe leden aan de vereniging en het organiseren van activiteiten voor nieuwe en bestaande leden. De commissie organiseert de wekelijkse toss op dinsdagavond. Daarnaast organiseert de commissie jaarlijks een open dag en organiseert zij nieuwe leden dagen om de nieuwe leden welkom te heten. Ook zorgt de commissie voor de feestavonden tijdens de toernooien die worden georganiseerd door de vereniging.

De nieuwe leden -en recreatiecommissie bestaat uit:

Bas Vlieg, Erwin Viester, Michel Deurloo, Eric van Wijngaarden, Luuk ten Holt, Caroline Maathuis, Brian Elias en Marleen de Roos

Contact: [email protected]

Technische Commissie (TC)

De technische commissie houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van diverse competities. Zij bepalen de teamindelingen en schrijven de teams in bij de KNLTB.  De commissie bestaat uit vier organisatietalenten.

De technischecommissie bestaat uit:

Linda Elders, Thijs v/d Berg, Jari Oosterloo, Leanne Kuil, Rens Elshof en Gert te Lindert    

Contact: [email protected]

Sponsorcommissie

Een bloeiende vereniging kan niet zonder sponsoren. De sponsorcommissie heeft een belangrijke taak als het gaat om het afsluiten van sponsordeals. De commissie bestaat uit twee ambitieuze talenten die al heel wat sponsordeals hebben gesloten.

De sponsorcommissie bestaat uit:

Jan de Jong (ad interim VZ)
Rick Wevers
Inez oostewechel

Contact: [email protected]

Toernooicommissie

De toernooicommissie organiseert de officiële KNLTB-toernooien op ons park. Daarnaast helpt de commissie ook andere initiatieven voor een recreatief toernooi te organiseren. De toernooicommissie levert tijdens toernooiweken dagelijks leden die de wedstrijdtafel bezetten en het toernooi aansturen (loting, planning, registratie, uitslagverwerking, baantoewijzing en oplossen van uitvallers en verhinderingen). Op elk toernooi is een bondsgedelegeerde die toezicht houdt op loting en verloop van het toernooi. Bij discussies op de baan beslist de toernooicommissie. De toernooicommissie heeft een zware belasting voorafgaand aan en tijdens een toernooiweek en zij maakt graag gebruik van extra menskracht vanuit vrijwilligers.

De toernooicommissie bestaat uit:  

Martine Velderman, Jochem van Niel, Lisan Wijnbergen, Suzanne Koopman, Jasper Tak, Ramon Marcus, Karlijn Brands, Frank Groeneweg en Linda te Lindert

Contact: [email protected]